INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Aktuální verze je dostupná na stránkách ZZS JmK: https://www.zzsjmk.cz/poverenec-gdpr